Personel Durumu


ÜNVANI

K İ Ş İ

 

İnşaat Mühendisi

93

 

Makina Mühendisi

16

 

Ziraat Mühendisi

95

 

Jeoloji Mühendisi

19

 

Endüstri Mühendisi

1

 

Elektrik Mühendisi

5

 

Elektronik ve Haberberleşme  Mühendisi

3

 

Elektrik-Elektronik Müh.

21

 

Bilgisayar Mühendisi

2

 

Kimya Mühendisi

2

 

Harita Mühendisi

20

 

Maden Mühendisi

12

 

Jeofizik Mühendisi

1

 

Meteoroloji Mühendisi

1

 

Çevre Mühendisi

5

 

Su Ürünleri Mühendisi

3

 

Matematik Mühendisi

1

 

Orman Mühendisi

1

 

Biyolog

1

 

Kimyager

2

 

Mimar

4

 

İnşaat Teknikeri

20

 

Harita Teknikeri

6

 

Elektrik Teknikeri

16

 

Makina Teknikeri

9

 

Elektronik Teknikeri

2

 

Diğer Tekniker

59

 

Teknisyen

22

 

Şube Müdürü

1

 

Araştırmacı

7

 

Avukat

7

Doktor

1

Şef

2

 

Hemşire

2

 

Memur

43

 

Hizmetli

14

 

Koruma Güvenlik Görevlisi

37

 

Bilgisayar İşletmeni

8

 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

58

 

Ayniyat Memuru

1

 

TOPLAM


 

Memur

623

S/S daimi personeli

637

Sözleşmeli Personel

43

TOPLAM

1303

YUKARI