Toprak ve Su Kaynakları

SULAMA PROJELERİ

1 357 732 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüt edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 1 010 700 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 742 064 hektar civarındadır. Bu miktarın yaklaşık 103 579  hektarlık bölümü ( % 13,96 ) sulanmaktadır. 146 280 hektarlık bölümü ( % 19,71 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 492 205 hektarlık bölüm ( % 66,33 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 

 

Yüzölçümü

41 164 km2

Tarıma elverişli arazi

1 357 732 ha

Sulanabilir arazi

1 010 700 ha

DSİ Yerüstü Sulamaları

742 064 ha

Planlama projelendirme aşaması

492 205 ha

Yatırım programı aşaması

146 280 ha

İşletme aşaması

103 579 ha

DSİ Yer altı Sulamaları

 

SU KAYNAKLARI

Yıllık ortalama yağış

 645 mm

Toplam su potansiyeli

 20 500 hm 3 / yıl

Yerüstü suyu

 19 700 hm 3 / yıl

Yer altı suyu

 800 hm 3 / yıl


HİDROELEKTRİK ENERJİ

Toplam enerji potansiyeli

7 247,00 MW 100 %     23 579,00 GWh/yıl 100 %

1. Ön İnceleme Aşaması (4 adet)

  143,00 MW  2.00 %        403,00 GWh/yıl 2,00 %

2. Fizibilite Aşaması (24 adet)

1 285,00 MW 18,00 %    3 289,00 GWh/yıl 14,00 %

3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (9 adet)

   947,00 MW 13,00 %    2 629,00 GWh/yıl 11,00 %

4. Proje Aşaması (2 adet)

   380,00 MW 5,00 %      1 307,00 GWh/yıl  6,00 %

5. İnşa Halinde Olan (5 adet)

    181,00 MW 2,00 %        739,00 GWh/yıl  3,00 %

6. İşletmede Olan (19 adet)

4 311,00MW 60,00 %    15 212,00 GWh/yıl 64,00%