Görev Alanı ve Tarihçe

Görev Alanı 

Bölge Müdürlüğümüz sınırları dahilinde yer alan 41 164 km² alanda 6200 sayılı Devlet Su İşleri kuruluş yasası, 167 ve 1053 sayılı yasalar gereğince su ve toprak kaynaklarını geliştirmek amacı ile her aşamadaki çalışmaları yürütmektedir.

Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 5 il, 43 ilçe yer almakta olup, adrese dayalı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam 3.788.939 kişi yaşamaktadır. Bölgemiz Türkiye’nin alan olarak % 5’ini, nüfus olarak % 4,878’ ini oluşturmaktadır.

  

Tarihçe

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 01.03.1954 tarihinde geçerli olmak üzere, 25.12.1953 gün ve 6200 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Bölge Müdürlüğümüz 6200 sayılı kuruluş kanununun 19.maddesine göre 01.03.1954 tarihinde Diyarbakır ili merkez olmak üzere Mardin-Siirt-Bitlis-Muş-Van-Hakkari ve Şanlıurfa illerini kapsayacak şekilde kurulmuştur