Menüler

SULAMA PROJELERİ

1 357 732 hektarlık tarım arazisi potansiyeli içinde DSİ tarafından etüd edilen sulamaya elverişli arazi miktarı 1 000 670 hektar ve bunun da ekonomik olarak sulanabilir miktarı 758 712 hektar civarındadır. Bu miktarın yaklaşık 63 675 hektarlık bölümü ( % 8,5 ) sulanmaktadır. 91 773 hektarlık bölümü ( % 12 ) ise yatırım programlarına girmiş ve 595 956 hektarlık bölüm ( % 78,50 ) planlama ve projelendirilme aşamasındadır. 7 308 hektar (% 1,0) İlk İncelemesi yapılıp ön inceleme aşamasındadır.

 
Yüzölçümü 41 164 km2
Tarıma elverişli arazi 1 357 732 ha
Sulanabilir arazi 1 300 181ha
DSİ Yerüstü Sulamaları 758 712 ha
Planlama projelendirme aşaması 595 956 ha
Yatırım programı aşaması 91 773 ha
İşletme aşaması 63 675 ha
DSİ Yer altı Sulamaları  
İşletme aşaması  
SU KAYNAKLARI
Yıllık ortalama yağış  645 mm
Toplam su potansiyeli  20 500 hm 3 / yıl
Yerüstü suyu  19 700 hm 3 / yıl
Yer altı suyu  800 hm 3 / yıl
HİDROELEKTRİK ENERJİ
Toplam enerji potansiyeli 6 857,00 MW % 100 –  23 154,00 GWh/yıl% 100
1. Ön İnceleme Aşaması (3 adet) 62,00 MW 1.00%  138,00 GWh/yıl 1,00%
2. Fizibilite Aşaması (19 adet) 1 012,00 MW 14,00%   3 558,00 GWh/yıl 15,00%
3. Su Kullanım Hakkı Anlaşması (15 adet) 1 164,00 MW 17,00%   3 139,00 GWh/yıl 14%
4. Proje Aşaması -
5. İnşa Halinde Olan (12 adet)

1 960,00 MW 29,00% 6 528,00 GWh/yıl 28,00%

6. İşletmede Olan (14 adet) 2 659,00MW 39,00% 9 791,00 GWh/yıl 42,00%