Menüler

DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK SINIFI PERSONEL MEVCUDU

ÜNVANI

K İ Ş İ

ÜNVANI

K İ Şİ

İnşaat Mühendisi

69

Şube Müdürü

1

Makina Mühendisi

15

Araştırmacı

14

Ziraat Mühendisi

43

Avukat

6

Jeoloji Mühendisi

16

Doktor

1

Endüstri Mühendisi

1

Şef

14

Elektrik Mühendisi

4

Hemşire

2

Elek.Ve Haber. Mühendisi

3

Daktilograf

1

Elek.Elektronik Müh.

12

Memur

66

Bilgisayar Mühendisi

0

Hizmetli

7

Kimya Mühendisi

1

Koruma Güvenlik Görevlisi

60

Harita Mühendisi

9

Bilgisayar İşletmeni

6

Maden Mühendisi

9

Veri Hazırlama ve Kont.İşl

24

Meteoroloji Mühendisi

2

Ayniyat Saymanı

1

Çevre Mühendisi

1

Ayniyat Memuru

1

Orman Mühendisi

1

Ambar Memuru

2

Mimar

3

Haberleşme Memuru

    1

İnşaat Teknikeri

12

 

 

Harita Teknikeri

4

 

Elektrik Teknikeri

16

Makina Teknikeri

6

Petrol Teknikeri

2

Bilgisayar Teknikeri

1

Endüstriyel Elekt. Teknikeri

    2

Ziraat/Tarım Tekniker

   13

Otomotiv/Motor Teknikeri

3

Laboratuvar Teknikeri

1

Teknisyen

27

Programcı                                                           

1

Rasatçı

1

Biyolog

2

İstatistikçi

1

 

TOPLAM

281

               TOPLAM

207

Memur

488

S/S daimi personeli

598

4/C Geçici Personel

38

TOPLAM

1124