Menüler

Staj Yapmak İsteyen Öğrenciler İçin Başvuru Şartları

10.01.2020

2020 Yaz Dönemi Staj Başvurularının 06 Ocak -31 Ocak tarihleri arasında, e-devlet üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı /Staj Başvuru kısmından yapacaklardır. Öğrenciler Tarım ve Orman Bakanlığı web ana sayfasından yayınlanan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup sisteme yükleyeceklerdir. Öğrenciler başvuru sırasında son 6 ayda çekilmiş bir fotoğraflarını, varsa şehit yakını ve engelli belgelerini de sisteme yükleyeceklerdir. Başvurunun son kısmındaki başvur butonu tıkladıktan sonra ekranda işlemininiz başarıyla gerçekleşmiştir yazısı görüldüğünde başvurunuz sisteme kayıt olmuş demektir. Staj başvuru sonucunu öğrenci e-devlet sistemi üzerinden takip edecektir(stajyer “Başvurularım” butonunu tıklayarak görebilir.)

Stajla ilgili Uyulması Gereken Kurallar:

1-Öğrenci tarafından “Staj Başvuru Formunu” doldurmayanların stajı kabul edilmeyecektir.

2-Staja devam zorunludur ve staj tarihleri ile yaz okulu tarihleri çakışmayacaktır.

3-Öğrencinin stajının daha verimli olması için staj amiri öğrenciyi okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere kurumun her biriminde öncelikli olmak üzere görevlendirebilir.

4-Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrencinin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödenir.

5-staj Yönergesi gereği staja kabul edilen öğrencilerle kurum arasında sözleşme imzalanır.

6-stajyer öğrenciler staj yaptıkları Bölge Müdürlük Birimlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekân alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinde doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

7-Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapanlar; 14/7/1965 tarihli ve657 Sayılı devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencini stajyerliğine son verilerek. Bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

8-Stajı herhangi bir nedenle (kabul edilmeyen stajı tamamlayamayan v.b) sona erdirilen kişilere “Stajyer Değerlendirme Formu” düzenlenemez.

Bölge Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatı Birimleri staj kontenjanları sınırlı olduğundan başvuru önceliğine göre tesis edilecektir. Ayrıca staj için başvuru yapılması talebin kabul edildiği anlamına gelmez. Staj yapması uygun görülen öğrenciler Kurumumuzun mesai çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya izinsiz saklanması yasaktır. Bahsi geçen hususları staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler kabul etmiş sayılır.

Bölge Müdürlüğümüz de staj yapmak isteyen öğrencilerin e-devlet üzerinden staj başvurusu için, Bölge Müdürlüğümüze başvuru yapıp staja kabul edilen öğrencilerin listesi web sitemizden ilan edilecektir.

Bölge Müdürlüğümüzde staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin listesi 28 Şubat 2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz resmi web sitesinde ilan edilecektir.