Menüler

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İŞÇİ ALIMI SINAV TAKVİMİ VE KATILIMCI LİSTESİ

02.12.2019


DSİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatımıza İşçi alımı kapsamında sınava katılacak adaylar ile sınav yer, gün  ve saati yer aldığı liste aşağıda yayımlanmıştır. Sınava katılacak adayların merkez ve taşra teşkilatımızdaki sınav merkezlerinde belirtilen yer, gün ve saatte yanlarında TC kimlik numaralarının bulunduğu kimlik belgeleriyle hazır olmaları gerekmektedir. 

Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak olup 60 puan altı alan adaylar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

Not: Hava şartlarına bağlı olarak sınav yer, gün ve saatlerinde değişiklik yapılabilir.


SINAVA KATILACAKLARIN LİSTESİ

İŞÇİ ALIMI SINAV TAKVİMİ